varkens

Varkens

Duurzame veehouderij

Gezonde dieren staan aan de basis van een duurzame veehouderij. Voor u als veehouder zijn wij een onafhankelijke deskundige leverancier van veterinaire kennis.
Een belangrijk speerpunt binnen het diergezondheidsbeleid is preventie. Wij maken gebruik van continue monitoring op verschillende niveau's, zoals serologisch onderzoek, secties en onderzoeken op orgaanmateriaal.

Bedrijfsbegeleiding

De bedrijfsbegeleiding welke plaats vindt om de 2, 3 of 4 weken bestaat uit advisering, onderzoeken, vaccineren en analyseren d.m.v. managementprogramma's. Door ons landelijke werkgebied en contacten zijn wij in staat om snel ontwikkelingen in de markt te signaleren.
Door gebruik te maken van externe en onafhankelijke laboratoria in het land, geaccrediteerd en/of gecertificeerd, zijn uw uitslagen altijd betrouwbaar.
Ons bedrijfsbehandelplan, met als doel een maatschappelijk verantwoord antibioticagebruik maakt gebruik van het formularium varkens en positieve lijst diergeneesmiddelen voor IKB-varkensbedrijven.

Apotheek

DAP Bernheze beschikt over een eigen apotheek welke voldoet aan de diergeneesmiddelenwet en de arbo-richtlijnen.

De praktijk is lid van de KNMvD, wij zijn GVP/IKB-erkend en beschikken over erkende varkensdierenartsen.